Liceu escola de Aristóteles

06/03/2013 14:05

https://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/liceu/liceu.htm